मोक्क्यातील फरार आरोपी कुणाल कटके पुणे पोलिसांच्या जाळ्यात

पुणे;रेकॉर्डवरील तडीपार गुंडाला दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने जेरबंद केले आहे.ही कारवाई तांबडी जोगेश्वरी,पुणे या परिसरात केली.सदर आरोपीस अटक करून पुढील चौकशीसाठी विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे.

कुणाल महेश कटके, (वय- २५ रा. ६७१ बुधवार पेठ, विनामबाग,पुणे) अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत गस्त करीत असताना गोपनिय बातमीदारामार्फत बातमी मिळाली की, विश्रामबाग पोलीस स्टेशनचे रेकॉर्डवरील व सध्या तडीपार असलेला आरोपी तांबडी जोगेश्वरीच्या समोरील गल्लीमध्ये असलेल्या शाम हॉटेल समोर, विश्रामबाग परिसरात रोडवर थांबलेला आहे.प्राप्त झालेल्या बातमीच्या अनुषंगाने पोलिसांनी सापळा रचून आरोपीस जेरबंद केले आहे.सदर आरोपींची चौकशी केली असता पुणे शहरामध्ये येण्यासाठी कोणत्या मा. पोलीस अधिकारी किंवा मा. न्यायालयाची पुर्व परवानगी घेतली आहे का? याबाबत विचारणा केली असता त्याने मी कोणत्याही पोलीस अधिकारी व संबधित न्यायालयाची पुर्व परवानगी घेतली नसल्याचे सांगुन, तसेच आरोपीस पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात येण्याचे कारण विचारले असता तो उडवाउडवीची व असमाधानकारक उत्तरे देवु लागल्याने त्यास पुढील कारवाईकारीता ताब्यात घेवुन दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथक क्रं १, गुन्हे शाखा, पुणे शहर येथे आणुन सदर आरोपी विरुध्द विश्रामबाग पोलीस स्टेशन येथे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम १४२ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन पुढील कारवाईकरीता विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांचे ताब्यात देण्यात आले आहे.

सदरची कारवाई मा.अपर पोलीस आयुक्त गुन्हे, पुणे शहर श्री. अशोक मोराळे, पोलीस उप आयुक्त, गुन्हे पुणे श्री.श्रीनिवास घाडगे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त गुन्हे १ पुणे श्री. सुरेन्द्रनाथ देशमुख यांचे मार्गदर्शनाखाली दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाचे प्रभारी अधिकारी शिल्पा चव्हाण, पोलीस निरीक्षक, दरोडा य वाहनचोरी विरोधी पथक १, गुन्हे शाखा, पुणे शहर कडील सपोनि जुबेर मुजायर, पो.हया निलेश शियतरे, पोना धनंजय ताजणे, पोना अतुल मेंगे, पोना गणेश ढगे य पोलीस अंमलदार सुमित ताकपेरे, दरोडा थ याहनचोरी विरोधी पथक १, गुन्हे शारया, पुणे शहर यांचे पथकाने केली.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.